Vítejte na odhady-tuma.cz -Tržní Odhady Nemovitostí

Tržní odhad nemovitosti je odhad, který reflektuje hodnotu nemovitosti na trhu

Něco o Mně

Základní Informace

Jsem absolventem ČVUT Praha, obor Architektura a stavitelství a BIVŠ Praha – Oceňování majetku pro věci nemovité

Působím jako jednatel ve společnosti Expertní kancelář ERTÉ projekt, s.r.o.
Provádím ocenění cenou tržní ( též nazývanou „obvyklou“ nebo „obecnou“ ) např. pro peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů, při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr apod.
Více

Jaké služby nabízím ?

Základní Informace

Ocenění

odhad nemovitostí

Provádím ocenění cenou tržní (též nazývanou „obvyklou“ nebo „obecnou“)

Přesnější odhad

odhad nemovitosti

Tržní odhad je oproti soudnímu odhadu přesnější zejména pro účely prodeje či nákupu nemovitosti.

Faktory

odhad nemovitosti

Zohledňují se všechny okolnosti, které mají na cenu vliv.

Ceny

odhad nemovitosti

Cenu ovlivňuje druh nemovitosti a další faktory.

Video Prezentace

Krátká video prezentace

Odhady Nemovitostí

Ocenění Cenou Tržní

Přesnější Odhady

Užitečné Odkazy

Více Info